Заповядайте в нашите магазини:СофияБургасБотевградВелико Търново

Новини

 • Домът ми е горещ през лятото!

  Няколко са нещата, които са от съществено значение, ако искате да запазите жилището си хладно по време на летните жеги: изолация и добро проветрение.

  Прочети публикацията

 • Преградни стени от гипсокартон и изолация

  Строителните технологии се развиват с бързи темпове. Днес изграждането на леки преградни стени и предстенни обшивки е широко разпространено в жилищни, търговски, промишлени и складови помещения.

  Прочети публикацията

 • ИЗОЛИРАХТЕ ЛИ СВОЯТА ЛЯТНА ВИЛА?

  През пролетта слънцето започва да се показва през облаците и семейните летни къщи отново стават любимо място за почивка на цялото семейство. След като не са били използвани с месеци, те се нуждаят от поддръжка и ремонт за летните месеци.

  Прочети публикацията

 • Енергийна ефективност. Пътят напред!

  Напоследък все по – често се говори за енергийна ефективност и не случайно това се превръща в един от преоритетите на  Министерството на икономиката и енергетиката на Република България за периода 2014 – 2020г. Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели установяването на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед осигуряване постигането до 2020 г. на целта за 20% спестяване на първична енергия, и създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност и след това. На семинара под надслов  „Енергийно ефективно проектиране: Пътят напред!“ организиран от „ Ди Трейд “на 01.10.2015 г. в семинарната зала на хотел "Radisson", Dr. Kemal Gani Bayraktar -  технически маркетинг мениджър на турския лидер в производството на изолационни материали – фирма "IZOCAM" позовавайки се на Националния  план за действие за енергийна ефективност на Министерството на икономиката и енергетиката на Р България представи богатата си гама от материали за топло, звукоизолация и пожарозащита.  Процесът на регулиране на техническите нормативни изисквания, свързани с проектирането на топлоизолацията на сгради и на техническите сградни инсталации, както и с характеристиките на влаганите строителни продукти, започва в началото на 60-те години на миналия век. До 1999 г. енергийните изисквания към сградите постоянно се актуализират и подобряват. През 2004 г. със ЗЕЕ и с подзаконовите нормативни актове за енергийна ефективност се въвежда Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите и се поставя ново начало в развитието на националните изисквания чрез определяне на интегрирани енергийни характеристики и разглеждане на сградите като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на: сградни ограждащи конструкции и елементи; системи за поддържане на параметрите на микроклимата; вътрешни източници на топлина; обитатели и климатични условия. В отговор на развитието на нормативните изисквания към ограждащите конструкции, които в новата концепция за годишен разход на енергия са един от елементите на топлинния и енергиен баланс на сградата"IZOCAM" предлагат фасадни решения, покривна изолация и изолация за под от най - висок клас. Цялата продуктова гама на "IZOCAM" се предлага от „Ди Трейд“ вече 10 години и е предпочитан избор на потребителите, които предпочитат да инвестират днес, за да спестят утре.

  Прочети публикацията

 • Пасивната къща днес отговаря на утрешните изисквания за енергийна ефективност

  Дългоодишният партньор на "Ди Трейд",  "IZOCAM" за пореден път доказа , не само че е безспорен лидер в производството на изолационни материали от каменна и минерална вата, но и напълно нов поглед на сградостроителството, а именно пасивните къщиИмето „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите и всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.   На семинара организиран от „Ди – Трейд“  в София   Dr. Kemal Gani Bayraktar - технически маркетинг мениджър  на "IZOCAM" запозна присъстващите партньори и приятели на фрирмата, че е  възможно да се изгради или реновира сграда с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия . Чрез своята програма: Saint-Gobain Multi- Comfort (http://www.izocam.com.tr/p191-multi-comfort-houses.html)  Izocam има за цел да сведе до минимум влиянието върху околната среда , и се фокусира върху комфортa и благополучието на обитателите : ( термичен и акустичен комфорт, качество на въздуха в помещенията , безопасност ... ) . Представени бяха  изпълнени проекти на този тип къщи – както на реновирани сгради, така и на новопостроени жилищни и обществени сгради. Концепцията за мулти – комфортна къща позволява голяма гъвкавост при проектирането на интериора и екстериора, намалява потреблението на топлоенергия, редуцира  и емисиитe на CO2. Строителството на пасивни къщи в България набира скорост.  Осезаемата енергийна криза е стимул за все повече потребители да си дадат сметка за експлоатационните разходи на сградите и нуждата от радикални мерки за енергийна ефективност. Изграждането на пасивна сграда е в известна степен по-скъпо от стандартното строителство, но в дългосрочен план с подобна сграда се изплаща първоначалната инвестиция, защото се пести от енергия за нейното отопляване и охлаждане.

  Счита се, че пасивната къща изразходва около 4 пъти по-малко енергия от една обикновена къща.  За да бъдат един дом или сграда пасивни, при изграждането им се спазват много правила и изисквания за изолазия. На практика, всички елементи на сградата се изолират, както и връзките между тях. Прозорците задължително са трикамерни, а средното стъкло е нискоемисийно. Изолират се стените, подовете и таваните. Най-често, след монтажа на изолациите, дебелината на стените достига и надхвърля 30 см, за да се изпълни стандарта за топлопреминаване - по-малко от 0,15 W/m2. Вратите също са добре изолирани и уплътнени от всички страни.


  При пасивните сгради годишният разход за отопление, охлаждане и вентилация не бива да надхвърлят сумарно стойността от 15 kWh/m2 жилищна(обитаема) площ.

  От друга страна, сумата от разходи на енергия за отопление, топла вода и работа на електроуреди не трябва да надхвърля 120 kWh/m2 годишно.

  Прочети публикацията