Заповядайте в нашите магазини:


 

Акустичен комфорт и звукоизолация FONIC

  • 1
  • 2


Най – добрият начин за предотвратяване на вредното въздействие на шума е предварителното акустично планиране на интериора и осигуряването на „тихи“ зони в сградата.

Плоскостите Rigips® Fonic имат гипсова сърцевина с повишена плътност,допълнително обработена за по-добри звукоизалационни качества. Сърцевината на плоскостите е армирана със фибростъкло и покрита с картон в син цвят. Крайният резултат е плоскостта със повишени звукоизолационни качества Rigips® Fonic.
Намалява с 60% звуковия дискомфорт

Замяната на стандартните гипскартонени плоскости с новите плоскости Rigips® Fonic в една стандартна преградна стена от гипскартон с конструкция от профили UW/CW 75 увеличава нейните двукоизолационни качества с 4 dB.

Rigips® Fonic е съвместим с всички системи за сухо строителство – преградни стени, сухи мазилки, тавани, и се монтира по абсолютно същия начин като стандартният гипскартон.
Минималните нива на звукоизолация между някои основни типове помещения в различните типове сгради според наредба НАРЕДБА № 4 са както следва:

В жилищните сгради:
• Преградни стени в жилища – 40 dB
• Стени между жилища и стълбища, стени между жилища и помещения за обслужващи дейности и стени между жилищни и санитарно – хигиенни помещения - 53 dB
В хотели и заведения за социални грижи:
• Стени между спални помещения и между коридори и спални помещения – 47 dB
В лечебни заведения:
• Стени между болнични стаи, коридори и болнични стаи, кабинети, коридори и кабинети, болнични стаи и обслужващи помещения – 47 dB
В учебни и детски заведения:
• Стени между учебни стаи (кабинети) и между учебни стаи (кабинети) и коридори – 47 dB
• Стени между учебни стаи (кабинети) и стълбища – 52 dB
• Стени между учебни стаи (кабинети) и помещения с нива на шум над 75 dBA (спортни зали, музикални кабинети, технически работилници и кабинети и др.п.) – 55 dB
В сгради за обществено обслужващи дейности:
• Стени между кабинети, заседателни зали и коридори, фоайета – 47 dB
• Стени между работни помещения и коридори, фоайета, санитарно-хигиенни и технически помещения – 42 dB

Чрез използването на плоскости RIGIPS FONIC при изграждане на преградни стени с еднослойна обшивка и дебелина 100 мм получавате една преградна стена  с индекс на звукоизолация по-висок с 4 dB от този на същата стена, изградено със стандартен гипсокартон Rigips RB 12.55 мм.

Специализираните аксесоари за системите RIGIPS FONIC включват:

  • Профили RIGIPS FONIC SP75 със специална форма, която допълнително спомага за намаляване на преноса на въздух.

Преградна стена с трислойна обшивка от Rigips® Fonic и специални акустични профили Rigips SP75 има индекс на звукоизолация 59 dB, което надвишава с 4dB изискването за преградни стени дори между най-шумните помещения в обществени сгради, каквито са например преградните стени между спортните зали и класните
стаи в училищата.

Звукоизолация Rw 47dB
Преградна стена от стандартен гипскартон Rigips RB 12.5 на стандартна
конструкция UW/CW 75