Заповядайте в нашите магазини:Jubocid - препарат за предпазване от плесен

  • 1


Препарат за предпазване от плесен

Описание и област на приложение: 
JUBOCID е прозрачен фунгициден разтвор, който служи за добавка към интериорните дисперсионни бои (JUPOL, JUPOL BRILJANT, JUPOL GOLD, и JUPOL LATEKS). Ефективно предотвратява или унищожава растежа и развитието на повечето видове стенна плесен и други микроорганизми. Този продукт може да бъде използван като превантивна добавка към бои и няма дезинфекциращ ефект към вече инфектирани стенни повърхности.

Характеристики:

  • Това е ефек тивен профилактичен агент, предотвратяващ растежа и развитието на повечето видове стенна плесен и други микроорганизми.

Цветови нюанси: 
Безцветен

* Продуктът е наличен само в складова база "ДИ ТРЕЙД ГРУП" гр. София

Технически данни:

Разходна норма: максимум 75 мл/л от дисперсионната боя; Плътност: приблизително 1.00 кг/л

Подготовка и нанасяне: 
Разклатете добре преди употреба. Смесете агента в концентрация приблизително до 5 % (до 75 мл/л) с дисперсионна боя. Почистване на работните инструменти: измийте инструментите с вода непосредствено след употреба. Докато работите използвайте подходящи предпазни средства и спазвайте инструкциите за сигурност.

Съхранение:
24 месеца в оригинално запечатана неповредена опаковка, в сухи и проветриви помещения при температури от +5 °C до +25 °C. Не трябва да замръзва.

Разход за м²:
Max 75ml.

Опаковка: 
500ml.
Пластмасова бутилка