Заповядайте в нашите магазини:Плоскости от експандиран полистирол /EPS/

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Приложение:Топлоизолационен материал за стени,тавани и фасадни системи.


Приложение:

Доказан топлоизолационен материал, без който съвременното строителство е немислимо. Благодарение на своите добри топлоизолационни свойства, здравина, паропропускливост и огнеустойчивост (клас Е), топлоизолационните плочи са доказали своето неоспоримо място в модерното строителство.

Видове EPS и тяхното конкретно  приложение:

  • EPS 70 - за топлинно изолиране на стени и места, които не са подложени на натиск
  • EPS F - фасаден подходящ за места подложени на външно атмосферно влияние, стабилна форма, лесно поставяне, добри топлоизолационни свойства
  • EPS 120 - за голямо натоварване и натиск, подходящ за плоски покриви под замазка, с голяма якост на натиск
  • EPS графитен - уникален топлоизолационен материал в чиято структура са вградени графитни абсорбатори и рефлектори. намалява до 70 - 80% разходите за отопление, съхранява топлината и има по-добри топлоизолационни и звукоизолационни свойства от обикновения EPS. Екологичен продукт напълно рециклируем и намалява отделянето на вредни емисии в атмосферата. Особено ефективен и подходящ за ниско енергийни и пасивни сгради, за болници, училища, за детски градини и производствени помещения.

* EPS се предлага в дебелини от 2 до 20 см.  

* Коефициента на топлопроводимост λ е от 0,032 до 0,037.

Свойства Означение Единица Описание
Материал - - експандиран пенополистирол
Размери на плочите - мм 500x1000 и (1000х2000)*
Дебелина t мм 20-200
Декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация - kPa  
Деклариран коефициент на топлопроводност (след 25 години) - W/(m*K) 0,0285-0,036
Водопоглъщане - - 2% от обема
Число на дифузно съпротивление на водна пара - µ 30 - 70
Температурна устойчивост °C - до 95°С
Реакция на огън Class - Е (БДС)

Експандираният полистирол (EPS) е микропорест изкуствен органичен материал, 95% е въздух, затворен в сфери от решетката на полимера EPS познат като стиропор (Styropor е запазена марка на BASF и обозначава името на суровината, от която се произвежда EPS).

1. Тухлен зид

2. Лепило

3. EPS