Заповядайте в нашите магазини:Плоскости от екструдиран полистирол /XPS/

 • 1
 • 2
 • 3

Приложение:Екструдиран пенополистирол/XPS/подходящ за топлоизолация на основи,покриви и стени.


Плоскостите от екструдиран полистирен (XPS) представляват топлоизолационен материал, произведен от полистирен и подходящи разбухващи вещества, чрез процес на екструдиране. Плоскостите се произвеждат с различна дебелина, повърхност и оформяне на ръбовете. Произведеният материал е втвърдена, хомогенна и устойчива пяна със затворени (> 95%) многостенни клетки, вариращи от 0.1 - 0.4 mm в диаметър и с дебелина на стените само 1 микрометър. Съответно, само 3% от обема на продукта представляват твърдо вещество, като останалите 97% са заети от газ. Плоскостите се характеризират с високи и дълготрайни топоизолационни свойства, минимално водопоглъщане, висока якост на натиск и стабилност на размерите. Те са трудно запалими, съвместими със строителни материали като: цимент, гипс, вар и пясък. Имат отлична адхезия с мазилки, лепило, шпакловъчни смеси и бетони.

Екструдираният полистирен намира приложение при изолация на: плоски и скатни покриви, фасади, вътрешна топлоизолация, подове на приземни етажи, изолация на основи, нискоенергийни сгради и др.

Предлага се с дебелини от 20 до 200 мм.

Елементите на топлоизолационната система с XPS са следните:

 • Лепило
 • Tоплоизолационна плоскост от XPS
 • Пирон дюбел
 • Основен шпакловащ слой
 • Армираща мрежа (стъклофибърна)
 • Втори шпакловащ слой, грунд и мазилка в зависимост от системата /или боя/

Използват се и допълнителни аксесоари като: профили за первазите на прозорци със стъклофибърна мрежа, свързващи профили и профили за ръбове, профили за дилатационни фуги, цокълни профили

Материалът се отличава с :

 • много ниска водоабсорбация и влагоабсорбация
 • висока механична устойчивост и стабилност на размерите
 • висока якост на натиск
 • трудно запалим

* Фирмата предлага богат асортимент на различни производители.

Плочите от екструдиран полистирен (XPS) представляват топлоизолационен материал, произведен от полистирен и подходящи разбухващи вещества, чрез процес на непрекъснато екструдиране.

Свойства Означение Единица Описание
Материал - - екструдиран пенополистирол
Оформяне на странични ръбове - - I/L
Размери на плочите - мм 2500 или 1250/600
Дебелина t мм 20-100
Декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация - kPa 200 - 300
Деклариран коефициент на топлопроводност (след 25 години) - W/(m*K) 20mm   d   30mm - 0,033
  40mm   d   200mm - 0,035
Температурна устойчивост °C - от -50 до +75
Реакция на огън Class - Е (БДС); В1 (DIN)