Заповядайте в нашите магазини:


 

Каменна вата на плочи с воал за вентилируеми фасади "IZOCAM"

  • 1
  • 2
  • 3


Плоча от каменна вата, с едностранно покритие от черен стъклофибърен воал, която се използва в системата за вентилируеми фасади. Системата включва: външна облицовка, подоблицовъчна конструкция, състояща се от дървени или метални профили, вентилационен отвор, топлоизолация от каменна вата. Изолационните плочи се полагат в подоблицовъчната конструция с кашировката от стъклен воал навън. Воалът пречи на ватата да се разпрашава. Осигурява се пожаробезопасност, класът на реакция на огън на тази вата е А1 – негорим материал.

 Ватата има и отлични топло- и звукоизолационни характеристики. Този тип фасадни решения дават множество архитектурни възможности за крайно покритие. Приложими са за всички видове сгради (жилищни и административни), при ново строителство или реконструкция. Осигурява се паропропускливост – предотвратява се кондензът по външните повърхности, както и във вътрешността на сградата.

Каменна вата на плочи с воал за вентилируеми фасади "Izocam" идеална за звуко- и топлоизолация в следните случаи:

Вентилируеми фасади.

Топлоизолация.

Пожарозащита.

Паропропускливост.

Звукоизолация.

Дълготрайно решение.


Плоча произведена от каменна вата, едностранно облицована с черен стъклофибърен воал.Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Каменна вата на плочи с воал за вентилируеми фасади - TS EN 13162
Плътност ρ кг/м3 50-80 `+/- 10% -
Ширина b мм 600 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l мм 1200 `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d мм различни дебелини - TS EN 823
Покритие - - Черен стъклен воал - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Стабилност на размерите - % max.1 - TS EN 1604
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана
стойност (10 °C)
λD W/mK 0,035 - TS EN
12667/12939
Плоскост Smax mm max.5 - TS EN 824
Правоъгълност Sb mm/m < 6 - TS EN 825
Максимална
работна
температура в
зависимост от
плътността
ρ кг/м3 50 80 - -
- °C 550 650 - TS EN 14706
Краткосрочно
водопоглъщане
Wp kg/m2 max.1 TS EN 1609
Дългосрочно
водопоглъщане
Wlp kg/m2 max.3 TS EN 12087
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - 1 - TS EN 12086
Опаковка - - полиетилен - -
Забележка - - Максималната работна температура
от страната на воала е 200 °C
- -

Дебелина  (см)

Ширина и Дължина (см)

Опаковка  (м²)

3 60 x 120 11,52
4 60 x 120 7,20
5 60 x 120 5,76
6 60 x 120 5,04
8 60 x 120 3,60
10 60 x 120 2,88
12 60 x 120 2,16