Заповядайте в нашите магазини:Насипна вата IZOCAM

  • 1
  • 2
  • 3


Приложение:

Каменна вата в насипно състояние. Няма свързващи вещества и други примеси. Използва се за изолация чрез метода на запълване на пространства и кухини с неправилна форма, в които не е възможно да се монтират рула или плочи. При изолацията на такива пространства с каменна вата на рула и плочи могат да останат неизолирани участъци и да се получат топлинни загуби. Това се избягва при запълването на тези пространства с насипна каменна вата. Ватата е опакована в чували с тегло 20 кг.

Предимства:

  • Топлоизолация;
  • Звукоизолация;
  • Пожарозащита;
  • Изолация на пространства с неправилна форма.

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Насипна вата IZOCAM - -
Тегло - кг 20 `-1, + 2 кг -
Ширина b мм - - -
Дължина l мм - - -
Дебелина d мм - - -
Покритие - - - - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана
стойност (10 °C)
λD W/mK 0,040 - TS EN 12667/12939
Максимална
работна
температура
- °C 350 °C - TS EN 14706
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - няма данни - DIN 18165
Якост на натиск σ кРа няма данни - -
Опаковка - - полиетилен - -