Заповядайте в нашите магазини:


 

Твърда плоскост тип GKFI Knauf Diamant

  • 1


Област на приложение:
Препоръчва се в за системи преградни шахтови стени, стенни облицовки, окачени тавани. Използва се в сгради с голям човешки поток, жилищни сгради и с високи изисквания към характеристиките на облицовките.

Качества:
Тип DFH2IR съгласно БДС EN 520, клас по реакция на огън A2-s1d0 съгласно БДС EN 13501-1 Гипсова строителна плоскост с висока плътност за звукоизолация, удароустойчива, статично укрепваща, пожароустойчива. Има повишени звукоизолиращи свойства в сравнение с обикновените плоскости. Цвят: син.

Knauf Diamant
Широчина (mm) 1200
Дължини (mm) 2600
Дебелини (mm) 12,5

Техническа брошура Kanuf Diamant