Заповядайте в нашите магазини:


 

Микропореста гума за изолация на тръби Optiflex

  • 1
  • 2
  • 3


Приложение:

Микропорестата гума за изолация на тръби е изолационен материал на основата на еластомерен каучук, със затворена клетъчна структура. Използва се за изолация на външните повърхности на тръбите в климатични, отоплителни и охлаждащи системи. Дължината на модулите е 2 метра. Произвежданите диаметри са от 6 мм до 114 мм.

Диаметърът на изолацията за тръби трябва да се избере внимателно в съответствие с външния диаметър на тръбата, която ще се изолира. Изолацията трябва да прилепне плътно към тръбата. Надлъжните разрези и снадките между отделните модули трябва да се покрият с изолационна лепенка. Ако изолираните с микропореста гума повърхности са на открито – върху изолацията трябва да се положи защитно покритие в рамките на 5 дни.

Микропорестата гума за изолация на тръби може да се прилага в диапазона от -50 до 110°C. Материалът има добра топлопроводимост - 0,034 W/mK при 0°C. Микропорестата гума за тръби е в съответствие със стандарт TS EN 14303 – Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации.

Предимства:

  • Топлоизолация;
  • Контрол върху конденза;
  • Не съдържа хлорофлуорокарбон (CFC);
  • Не вреди на околната среда;
  • Много голяма еластичност.

Изолационни модули от микропореста гума, за изолация на тръби, със затворена клетъчна структура, производство на фирма Izocam.

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Микропореста гума за тръби - TS EN 14303
Дължина l мм 2000 ≤ L ≤ 50000 * ± 1,5% EN 822
Вътрешен
диаметър
Di,D мм ≤ 100 Di,D+1≤Di≤Di,D+4 TS EN 13467
> 100 Di,D+1≤Di≤Di,D+6
Дебелина t мм 6 ≤ d ≤ 32 dD ≤ 8 ±1,0 TS EN 823
8<dD≤18 ±1,5
18<dD≤31 ±2,5
dD > 32 ±3,0
Реакция на огън - - Е - TS EN 13501-1
Декларирана
топлопроводимост
T °C -20 0 25 40 60 80 - TS EN 12667
λd W/m.K 0,031 0,034 0,036 0,041 0,042 0,043
Максимална
работна
температура
- °C от -50 до +110 - -
Фактор на
устойчивост на
дифузия на
водни пари
μ - ≥ 3000 - EN 12086
UV устойчивост - - добра - -
Устойчивост на
масла
- - добра - -
Устойчивост на
метеорологични
условия
- - добра - -
Еластичност - - отлична - -
Развитие на гъбички - - не - -
Опаковка - - кашон - -

   

Диаметър /мм/ Пакетаж /лм в кашон/
6 мм 9 мм 13 мм 19 мм 25 мм 32 мм
6 608 356 210
8 504 308 190
10 408 260 168 96
12 350 230 156 92
15 282 194 132 80
16 282 194 132 80
18 232 166 116 72 50 32
19 232 166 116 72 50 32
20 214
22 186 136 96 62 42 32
25 160 120 86 56 40 28
28 136 104 78 52 36 24
30 120 96 70 48 34 24
35 98 80 60 42 24 22
42 86 64 50 36 22 16
48 52 42 32 18 16
54 44 36 28 16 14
57 40 34 26 14 10
60 38 32 24 16 14
64 38 28 24 14 12
67 34 28 22 12 10
70 30 28 20 14 12
76 26 22 18 14 12
80 24 20 16 12 10
89 20 18 14 12 10
102 16 12 12 10 8
108 16 12 12 10 8
114 16 12 10 10 8