Заповядайте в нашите магазини:СофияБургасБотевградВелико Търново

Megasafe - настилка за детски площадки

 • 1
 • 2


Настилка подходяща за детски площадки

Сфери на приложение на серията Megasafe:

 • Детски площадки
 • Места за отдих и почивка
 • Пътеки, пешеходни алеи, градински алеи, писти за тренировки
 • Каравани за превоз на коне и заслони за животни
 • Отлично съотношение между HIC и дебелина – сертифицирано по EN 1177
 • Нетоксичен
 • Лесна поддръжка
 • Лесно монтиране
 • Висока устойчивост във времето

Характерно за този продукт е, че той е нетоксичен продукт, който не съдържа опасни вещества според „Приемането на директива 2000/33/CE, отбелязваща ХХIХ поправка в техническия напредък на Директива 67/548/EEC, свързана с класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества”.

EN 1177 ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ – HIC (Head Injury Criterion) (“Критерий за нараняване на главата”) – Стандарт за височина на критично падане

Цялата серия Megasafe е произведена в съответствие с ISO 9001 и отговаря на Европейския стандарт EN 1177, който изисква определена стойност на НIC („Критерий за нараняване на главата”) в зависимост от типа настилка на площадката (с оглед на изпълнението на поглъщането на удара). Този стандарт определя параметрите, на които трябва да отговарят материалите, с цел да се класифицират ударопоглъщащите материали за детските площадки. Ето защо е от голямо значение да се избере подходяща настилка, в зависимост от различните видове приложения и значително да се намалят инцидентите в следствие на  падане.