Заповядайте в нашите магазини:


 

Плочи от XPS с дебелина от 20мм до 100мм.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

 


Фомборд представлява плоча от екструдиран полистирен (XPS) с  гладка или грапава повърхност, производство на фирма IZOCAM, който се използва в топлоизолационни системи при изолация на сгради.

Плоскостите от екструдиран полистирен (XPS) се произвеждат от полистирен чрез екструзия. Предлага се с различни дебелини, размери на плочите, ръбове и повърхности. Плоскостите са с различна якост на натиск в зависимост от тяхното приложение. Материалът е със 100 % затворена порьозна клетъчна структура, която не пропуска вода. Има висока якост на натиск. Коефициентът на топлопроводимост е 0,030 ≤ λ ≤ 0,035 W / mK (при 10 ̊C) в зависимост от вида на материала.

Плоскостите се използват за топлоизолация на: външни стени /от вътрешната страна/, плоски покриви, скатни покриви, фасади, подове, основи и др.

Предлага се с дебелини от 1 до 15 см.

Елементите на топлоизолационната система с XPS са следните:

 • Лепило
 • Топлоизолационна плоскост от XPS
 • Пирон дюбел
 • Основен шпакловащ слой
 • Армираща мрежа (стъклофибърна)
 • Втори шпакловащ слой, грунд и мазилка в зависимост от системата /или боя/

Използват се и допълнителни аксесоари като: профили за первазите на прозорци със стъклофибърна мрежа, свързващи профили и профили за ръбове, профили за дилатационни фуги, цокълни профили
Коефициент на топлопроводимост /при 10 °С/ λ=0.030 W/mK

Предимства:

 • много ниска водоабсорбация и влагоабсорбация;
 • висока механична устойчивост и стабилност на размерите;
 • висока якост на натиск;
 • трудно запалим;

 

Фомборд представлява плоча от екструдиран полистирен (XPS) с гладка или грапава повърхност, производство на фирма IZOCAM, който се използва в топлоизолационни системи при изолация на сгради.


Техническа карта на изолация XPS ФОМБОРД с грапава повърхност:

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Изолация XPS ФОМБОРД - TS EN 13164
Оформяне на
ръбовете
- - без застъпване, с жлеб и глеб - -
Повърхност - - грапава - -
Вид на материала - - 1500 Р 2000 Р 2500 Р 3000 Р 3500 Р - -
Якост на натиск
при 10%
деформация
σ10 кРа min.150 min. 200 min. 250 min. 300 min. 350 CS(10/Y) 150 -
200 - 250 - 300
TS EN 826
Плътност ρ kg/m3 min.20-21 min. 24-30 min. 26-30 min. 27-30 min. 28-32 - -
Якост на опън
перпендикулярно
на повърхността
TR kPa mn. 200 mn. 200 mn. 400 mn. 400 mn. 600 TR 200 - TR 400
- TR 600
TS EN 1607
Коефициент
устойчивост на
дифузия на водни
пари
μ - 80 80 100 100 100 MU80 - MU100 TS EN 12086
Ширина w mm 600 ± 8 mm TS EN 822
Дължина l mm 1250 ± 8 mm TS EN 822
Правоъгълност Sb mm/m max. 5 - TS EN 824
Плоскост Smax mm/m max. 6 - TS EN 825
Дебелина 1500 t mm 25 30 40 50 T 1 TS EN 823
Дебелина 2000 t mm 40 50 60 70
Дебелина 2500 t mm 40 50 60 70
Дебелина 3000 t mm 40 50 60 70
Дебелина 3500 t mm 40 50 60 70 80 90 100
Реакция на огън - - Е - TS EN 13501-1
Термично
съпротивление
RD m2.K/W 0,70 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 - TS EN 13164
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана
стойност (10 °C)
λD W/mK 0,035 - TS EN 13164
Съпротивление
срещу замръзване
FTCD % max. 2 FTCD2 TS EN 12091
Стабилност на
размерите при
определени
условия на топлина
и влажност
Δεl, Δεb, Δεd % max. 5 DS (70,90) TS EN 1604
Стабилност на
размерите при
определени
условия на
топлинно и
компресивно
натоварване
εt % max. 5 DLT(1)5
DLT(2)5
TS EN 1605
Дългосрочно
поглъщане на вода
с пълно потапяне
Wlt % max. 0,7 WL(T)0,7 TS EN 12087L
Дългосрочно
поглъщане на вода
с дифузия
WdV % max. 5 WD(V)5 TS EN 12088
Опаковка - - полиетилен - -

  
Техническа карта на изолация XPS ФОМБОРД с гладка повърхност:

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Изолация XPS ФОМБОРД - TS EN
13164
Оформяне на
ръбовете
- - без застъпване, с жлеб и глеб - -
Повърхност - - гладка - -
Вид на
материала
- - 1500 D 2000 D 2500 D 3000 D 3500 D - -
Ширина w mm 600 ± 8 mm TS EN
822
Дължина l mm 1250 ± 8 mm TS EN
822
Плътност 1500 D ρ kg/m3 min.24 min. 22 - - -
Плътност 2000 D ρ kg/m3 - min.25 min.26 min.27 min.30 - -
Плътност 2500 D ρ kg/m3 - min.25 min.28 min.30 - -
Плътност 3000 D ρ kg/m3 - min.28 min.32 min.29 min.30 - -
Плътност 3500 D ρ kg/m3 - min.28 min.30 - -
Дебелина 1500 t mm 25 30 40 50 T 1 TS EN
823
Дебелина 2000 t mm 40 50 60 70
Дебелина 2500 t mm 20 25 30 40 50 60 70 80
Дебелина 3000 t mm 25 30 40 50 60 70 80
Дебелина 3500 t mm 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Реакция на огън - - Е - TS EN
13501-1
Термично
съпротивление
RD m2.K/W 0,55 0,70 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 - TS EN
13164
Коефициент
устойчивост на
дифузия на водни
пари
μ - 100 MU100 TS EN
12086
Якост на опън
перпендикулярно
на повърхността
TR kPa mn. 200 mn. 200 mn. 400 mn. 400 mn. 600 TR 200 -
TR 400 -
TR 600
TS EN
1607
Якост на натиск
при 10%
деформация
σ10 кРа min.150 min.200 min.250 min.300 min.350 CS(10/Y)
150 - 200 -
250 - 300
TS EN
826
Стабилност на
размерите при
определени
условия на топлина
и влажност
Δεl, Δεb, Δεd % max. 5 DS (70,90) TS EN
1604
Стабилност на
размерите при
определени
условия на
топлинно и
компресивно
натоварване
εt % max. 5 DLT(1)5
DLT(2)5
TS EN
1605
Съпротивление
срещу замръзване
FTCD % max. 1 FTCD1 TS EN
12091
Дългосрочно
поглъщане на вода
с пълно потапяне
Wlt % max. 0,7 WL(T)0,7 TS EN
12087L
Дългосрочно
поглъщане на вода
с дифузия
WdV % max. 3 WD(V)3 TS EN
12088
Опаковка - - полиетилен - -

   

Дебелина (см) Ширина х Дължина (см) Опаковка (м2)
2 60 x 125 15,00
3 60 x 125 10,50
4 60 x 125 7,50
5 60 x 125 6,00