Welcome to our shops:


 

ДИ ТРЕЙД ГРУП ООД получава безвъзмездно финансиране за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19


ДИ ТРЕЙД ГРУП ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-4933-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско микро/малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпил в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ДИ ТРЕЙД ГРУП ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.


« Назад към всички публикации