Пасивната къща днес отговаря на утрешните изисквания за енергийна ефективност

Дългоодишният партньор на “Ди Трейд”,  “IZOCAM” за пореден път доказа , не само че е безспорен лидер в производството на изолационни материали от каменна и минерална вата, но и напълно нов поглед на сградостроителството, а именно пасивните къщиИмето „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите и всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.

 

На семинара организиран от „Ди – Трейд“  в София   Dr. Kemal Gani Bayraktar – технически маркетинг мениджър  на “IZOCAM” запозна присъстващите партньори и приятели на фрирмата, че е  възможно да се изгради или реновира сграда с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия . Чрез своята програма: Saint-Gobain Multi- Comfort (http://www.izocam.com.tr/p191-multi-comfort-houses.html)  Izocam има за цел да сведе до минимум влиянието върху околната среда , и се фокусира върху комфортa и благополучието на обитателите : ( термичен и акустичен комфорт, качество на въздуха в помещенията , безопасност … ) . Представени бяха  изпълнени проекти на този тип къщи – както на реновирани сгради, така и на новопостроени жилищни и обществени сгради. Концепцията за мулти – комфортна къща позволява голяма гъвкавост при проектирането на интериора и екстериора, намалява потреблението на топлоенергия, редуцира  и емисиитe на CO2.

Строителството на пасивни къщи в България набира скорост.  Осезаемата енергийна криза е стимул за все повече потребители да си дадат сметка за експлоатационните разходи на сградите и нуждата от радикални мерки за енергийна ефективност.

Изграждането на пасивна сграда е в известна степен по-скъпо от стандартното строителство, но в дългосрочен план с подобна сграда се изплаща първоначалната инвестиция, защото се пести от енергия за нейното отопляване и охлаждане.

Счита се, че пасивната къща изразходва около 4 пъти по-малко енергия от една обикновена къща. 

За да бъдат един дом или сграда пасивни, при изграждането им се спазват много правила и изисквания за изолазия. На практика, всички елементи на сградата се изолират, както и връзките между тях. Прозорците задължително са трикамерни, а средното стъкло е нискоемисийно. Изолират се стените, подовете и таваните. Най-често, след монтажа на изолациите, дебелината на стените достига и надхвърля 30 см, за да се изпълни стандарта за топлопреминаване – по-малко от 0,15 W/m2. Вратите също са добре изолирани и уплътнени от всички страни.


При пасивните сгради годишният разход за отопление, охлаждане и вентилация не бива да надхвърлят сумарно стойността от 15 kWh/m2 жилищна(обитаема) площ.

От друга страна, сумата от разходи на енергия за отопление, топла вода и работа на електроуреди не трябва да надхвърля 120 kWh/m2 годишно.

Scroll to Top