Окачен таван “Amf Thermatex Thermofon”

“Amf Thermatex Thermofon” се отличава с гладко, бяло ламинирано покритие и модерен дизайн. Осигурява високо звукопоглъщане за подобрен акустичен комфорт.

Окачените тавани са с вградена пожарозащита, високи стойности на звукоизолация и звукопоглъщане. Отделните пана са лесни за подмяна по всяко време и достъпът до инсталациите в кухото помещение става безпроблемен.

Област на приложение на oкачен таван “Amf Thermatex Thermofon”:

• Тип сграда: Офис, Учебна
• Тип помещение: Офиси, класни стаи и други учебни помещения.

(EPD) Сертифициран

“EPD” са независимо проверени и регистрирани документи, които предоставят прозрачна и сравнима информация за въздействието на продуктите върху околната среда през жизнения цикъл.

Биоразградима Вата

Минералната вата, използвана в нашите продукти, е биоразтворима и следователно не представлява опасност за здравето. Двата етикета за качество “RAL” и “EUCEB” гарантират биоразтворимостта на ватата чрез редовно тестване.

Сертификат “КОМФОРТ НА ВЪТРЕШЕН ВЪЗДУХ (ЗЛАТО)”

По-високото ниво „Indoor Air Comfort GOLD – сертифициран продукт“ показва допълнително съответствие на емисиите на продукта с критериите на много от доброволните спецификации, издадени от най-подходящите екомаркировки и подобни спецификации в ЕС и изискванията за сертификати за устойчиво строителство. Следователно сертифицираните продукти са тези с най-добрите в класа ниски емисии, като по този начин са добри за качеството на въздуха в затворени помещения.

М1 Класификация

Финландският етикет за емисии за строителни продукти е един от водещите тестови етикети в скандинавския регион. M1 е най-добрата категория и означава “ниски емисии”. Класификацията M1 определя изисквания за емисиите на ЛОС, формалдехид, амоняк и други вещества.

Blue Angel

Екомаркировката Blue Angel се присъжда от независимо жури на екологично чисти продукти. Всеки етикет уточнява, че продуктът отговаря на списък от критерии, като се вземат предвид свързаните с околната среда и здравето аспекти.

Окачен таван Thermatex Thermofon

Можете да разгледате още:

Scroll to Top

Форма за запитване

Изпратете Вашето запитване и ние ще Ви потърсим в кратък срок, за да съдействаме.