Микропореста гума за изолация на тръби

Микропорестата гума за изолация на тръби е изолационен материал на основата на еластомерен каучук, със затворена клетъчна структура. Използва се за изолация на външните повърхности на тръбите в климатични, отоплителни и охлаждащи системи. Дължината на модулите е 2 метра. Произвежданите диаметри са от 6 мм до 114 мм.

Диаметърът на изолацията за тръби трябва да се избере внимателно в съответствие с външния диаметър на тръбата, която ще се изолира. Изолацията трябва да прилепне плътно към тръбата. Надлъжните разрези и снадките между отделните модули трябва да се покрият с изолационна лепенка. Ако изолираните с микропореста гума повърхности са на открито – върху изолацията трябва да се положи защитно покритие в рамките на 5 дни.

Микропорестата гума за изолация на тръби може да се прилага в диапазона от -50 до +110°C. Материалът има добра топлопроводимост – 0,034 W/mK при 0°C. Микропорестата гума за тръби е в съответствие със стандарт TS EN 14303 – Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации.

С микропорестата гума за тръби се изолират външните повърхности на тръбите в:

• Системите за отопление.

• Охлаждане и климатизация.

• Вентилационни системи.

• Много добра оплоизолация.

• Контрол върху конденза.

• Не съдържа хлорофлуорокарбон (CFC).

• Много голяма еластичност.

• Не вреди на околната среда.

Микропореста гума за изолация на тръби

Scroll to Top

Форма за запитване

Изпратете Вашето запитване и ние ще Ви потърсим в кратък срок, за да съдействаме.