Заповядайте в нашите магазини:


 

Каменна вата на плочи за подове "IZOCAM"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


Каменна вата на плочи за изграждане на плаващи подове. Плаващите подове са подове, които не лягат директно върху носещата конструкция, а са отделени от нея чрез звукопоглъщаща изолация (вата), намаляваща нивата на шума. Ватата е с достатъчна якост на натиск, за да понесе тежестта на по-горните слоеве на подвижната подова конструкция, като същевременно е достатъчно гъвкава, за да намали вибрациите, т.е. да абсорбира ударния шум, осигурявайки висококачествена звукова защита.

По протежение на стените се поставят отделителни периферни ленти от каменна вата. Те предотвратяват пренасянето на ударния шум от подовата конструкция към стената и по-нататък към останалите помещения. След това плоскостите от каменна вата се полагат плътно една до друга. Върху тях се поставя PE или PVC фолио, с цел да предпази изолацията от навлажняване по време на замазката. Върху него се нанася слой армирана замазка (мин. дебелина 4 см) и след това финално подово покритие по желание.

Каменна вата на плочи с алуминиево фолио на "Izocam" e идеална за звуко и топлоизолация на:

Сгради с плаващи подове.

Отлични топлоизолационни свойства.

Пожарозащита.

Изолация на звук и вибрации.

Лесен монтаж.


Полутвърди плочи с висока якост на натиск за топло-, звукоизолация и виброизолация на всички видове плаващи подове.Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Каменна вата на плочи за подове - TS EN 13162
Плътност ρ кг/м3 110 `+/- 10% -
Ширина b мм 600 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l мм 1200 `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d мм различни дебелини - TS EN 823
Покритие - - без покритие - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Стабилност на
размерите
- % max.1 - TS EN 1604
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана
стойност (10 °C)
λD W/mK 0,035 - TS EN 12667/12939
Плоскост Smax mm max.5 - TS EN 824
Правоъгълност Sb mm/m max. 6 - TS EN 825
Максимална
работна
температура
- °C 650 - TS EN 14706
Якост на натиск σ10 кРа от 5 до 15 в зависимост от дебелината - TS EN 826
Краткосрочно
водопоглъщане
Wp kg/m2 max.1 TS EN 1609
Дългосрочно
водопоглъщане
Wlp kg/m2 max.3 TS EN 12087
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - 1 - TS EN 12086
Опаковка - - полиетилен - -
Забележка - - Максималната работна температура
от страната на воала е 200 °C
- -

Дебелина (см)

Ширина и Дължина (см)

Опаковка  (м²)

2 60 x 120 7,20
3 60 x 120 5,76
5 60 x 120 3,60