Заповядайте в нашите магазини:Каменна вата на рула IZOCAM

  • 1
  • 2
  • 3


Приложение:

Каменната вата на рула се използва за топлоизолация и пожарозащита на тръбопроводи с голям диаметър, технологично оборудване, резервоари, съдове, бойлери, комини и друго оборудване. Рулата са с ниска, до средна плътност. Произвежда се без или със покритие от алуминиево фолио, което не е каширано с крафт хартия и е негоримо. Максималната работна температура на рулата без покритие е 450°C. При рулата с алуминиево фолио максималната работна температура, от страната на фолиото, е 90°C. Каменната вата е сертифицирана по стандарт TS EN 14303 - Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Класът на реакция на огън е А1 – негорим материал.

Предимства:

  • Изолация на съоръжения и инсталации с висока работна температура;
  • Пожарозащита;
  • Много добри топлоизолационни характеристики;
  • Звукоизолация;
  • Лесен монтаж.

Гъвкави рула от каменна вата без покритие и с покритие от алуминиево фолио.
Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Каменна вата на рула - TS EN 13162
Плътност ρ кг/м3 40 `+/- 10% -
Ширина b мм 1200 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l мм в зависимост от дебелината `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d мм различни дебелини - TS EN 823
Покритие - - без покритие алуминиево фолио - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана
стойност (10 °C)
λD W/mK 0,038 - TS EN 12667/12939
Максимална
работна
температура
- °C 450 - TS EN 14706
Краткосрочно
водопоглъщане
Wp kg/m2 max.1 TS EN 1609
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - 1 няма данни - TS EN 12086
Опаковка - - полиетилен - -
Забележка - - Максималната работна температура от страната на
фолиото е 90 °C
- -без фолио

Дебелина (см)

Ширина и Дължина (см)

Опаковка  (м²)

4 100 х 800 8
5 100 х 500 5

с фолио

Дебелина (см) 

Ширина и Дължина(см)

Опаковка(м²)

4 120 х 800 9.6
5 120 х 500 6