Заповядайте в нашите магазини:


 

Минерална вата на плочи за вентилируема фасада IZOCAM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


Приложение:

Плоча от минерална вата, с едностранно покритие от черен стъклофибърен воал, която се използва в системата за вентилируеми фасади. Системата включва: външна облицовка, подоблицовъчна конструкция, състояща се от дървени или метални профили, вентилационен отвор и топлоизолация от минерална вата. Изолационните плочи се полагат в подоблицовъчната конструкция, с кашировката от стъклен воал навън. Воалът пречи на ватата да се разпрашава. Осигурява се пожаробезопасност – класът на реакция на огън на тази вата е А1 – негорим материал. Ватата има и отлични топло- и звукоизолационни характеристики.

Този тип фасадни решения дават множество архитектурни възможности  за крайно покритие. Приложими са за всички видове сгради (жилищни и административни), при ново строителство или реконструкция. Чрез минералната вата за вентилируеми фасади се осигурява паропропускливост – предотвратява се кондензът по външните повърхности, както и във вътрешността на сградата.

Предимства:
  • Топлоизолация;
  • Пожарозащита;
  • Паропропускливост;
  • Звукоизолация;
  • Дълготрайно решение;
  • Удобство и бързина на изпълнението.

 

Гъвкава плоча, произведена от стъклена минерална вата с размери: 600 мм х 1 200 мм; 1 000 мм х 1 200 мм; 1 200 мм х 1 200 мм и плътност от 20 кг/м3 до 50 кг/м3

Use fasadiUse ventilaciq


Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Минерална вата - TS EN 13162
Плътност ρ кг/м³ 18 ≤ ρ < 28 28 ≤ ρ < 50 50 ≤ ρ `+/- 10% -
Ширина b мм 600 или 1200 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l мм 1200 `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d мм Различни дебелини T1 (**) TS EN 823
Покритие - - Черен стъклен воал - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Стабилност на размерите - % max.1 - TS EN 1604
Коефициент на топлопроводимост
Декларирана стойност
(10 °C)
λD W/mK 0,035 0,033 0,031 - TS EN 12667/12939
Максимална работна температура - °C 250 °C - TS EN 14706
Краткосрочно водопоглъщане Wp kg/m² max.1 - TS EN 1609
Специфичен топлинен капацитет с kJ/(kg,K) 0,84 - EN 12524
Коефициент на дифузия на водни пари μ - 1 - EN 12524
Динамична еластичност Edyn kN/m² 0,80 - DIN 52214
Опаковка - - полиетилен - -
Забележка Максималната работна температура от страната на воала е 200 °C

Коефициент на поглъщане на звука в зависимост от честотата „ α единица за поглъщане на звука“ 

Честота ( Hz.) 125 250 500 1000 2000 4000
10 см. 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Количество в пакет на вата с плътност 20 кг/м3

Дебелина
(см)

Ширина и Дължина (см)

Опаковка пакет
(м²)

5

60 х 120

8,64

6

60 х 120

7,2

8

60 х 120

5,76

10

60 х 120

4,32

Количество в пакет на вата с плътност 28 кг/м3

Дебелина
(см)

Ширина и
Дължина (см)

Опаковка пакет
(м²)

5

60 х 120

5,76

6

60 х 120

5,76

8

60 х 120

4,32

10

60 х 120

2,88

Количество в пакет на вата с плътност 48 кг/м3

Дебелина (см)

Ширина и Дължина (см)

Опаковка (м²)

2 (без воал) 120 x 120 20,16
2,5 (без воал) 120 x 120 17,28
2,5 (с воал) 120 x 120

17,28

5 ( без воал) 120 х 120 8,64
5 ( с воал) 120 х 120 8,64