Welcome to our stores:   SofiaBurgasBotevgrad

Products

Изолацията от микропореста гума позволява осъществяването на добър термичен контрол при изолация на отоплителни системи, като се реализират значителни икономии чрез предотвратяване загубите на топлинна енергия. Изолацията от микропореста гума предпазва тръбопроводите за студена вода от замръзване, а при хладилните инсталации елиминира образуването на кондензирана вода върху тръбите.