Бизнес Център ”Synergy Tower”

Обект: Бизнес център ”Synergy Tower” гр. София

Доставен материал: Минерална вата на рула с покритие от слуминиево фолио

Synergy Tower е с площ от около 50 761 m2, 32 166 mот които са заети от офис пространства. Ниските енергийни разходи и комфорта в сградата ще осигурят иновативната фасада и напълно интегрираните технически системи. Synergy Tower се очаква да получи и LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) сертификат за устойчиви сгради.

 

Scroll to Top