Заповядайте в нашите магазини:


 

Грунд за завършващи фасадни мазилки "KNAUF QUARZGRUND"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


"KNAUF QUARZGRUND" е грунд, готов за употреба, прилаган преди нанасянето на завършващите фасадни мазилки. Съдържа минерални пълнители, полимерна дисперсия, титанов диоксид, вода и адитиви. Предназначен е за външна употреба.

Грунд преди нанасянето на:

Минерални завършващи фасадни мазилки (напр. SP 260 и RP 240).

Пастообразни завършващи фасадни мазилки (напр. Addi, Kati, Conni).

Стабилизира носимоспособността и попиващата способност на основата.

Подобрява адхезията на завършващата фасадна мазилка.