Заповядайте в нашите магазини:


 

Контактен грунд "KNAUF BETOKONTAKT"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


"KNAUF BETOKONTAKT"е готов за употреба контактен грунд за гипсова мазилка на базата на алкално устойчива синтетична смола с кварцов пясък, пигментирана в розово.

За използване на закрито върху:

Монолитен бетон и готови бетонни панели.

Бетонни тавани от отделни строителни елементи.

EPS и XPS изолационни материали.

Други плътни, непопиващи повърхности като адхезионни мостове съгласно DIN 18550.

Разходна норма: 225 g/m2.

Да се съхранява на хладно, но защитено от замръзване място (+5°C до +25°C) в неотворени оригинални опаковки срокът на годност е най-малко 18

месеца. Отворените опаковки да се затварят плътно. Да се пазят от директна слънчева светлина или въздействие на топлина.

Технически лист "KNAUF BETOKONTAKT"