Заповядайте в нашите магазини:


 

Каменна минерална вата "KNAUF FKD-N THERMAL"

  • 1
  • 2
  • 3


"KNAUF FKD-N THERMAL" е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики- нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата."FKD-N THERMAL" е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. За по-лесна работа повърхността на всяка плоча "FKD-N THERMAL" е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

"KNAUF FKD-N THERMAL" е предназначен за топло- и звукоизолация, както и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

Много добри топлоизолационни характеристики

Висока противопожарна защита

Много добри якостни характеристики

Висока паропропускливост

Постоянство на размерите

Естествен и дълговечен материал

Устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал.
Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.034 W/mK.
Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта.

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.034 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас T5 EN 13501-1
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >20 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >7.5 kPa EN 1607
Кратковременно водопоглъщане, WS Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Технически лист  "KNAUF FKD-N THERMAL"