Заповядайте в нашите магазини:


 

Минерална вата на плочи за подове "IZOCAM"

  • 1
  • 2
  • 3


Минерална вата на плочи е предназначена за изграждане на плаващи подове. Плаващите подове са подове, които не лягат директно върху носещата конструкция, а са отделени от нея чрез звукопоглъщаща изолация (вата), намаляваща нивата на шума. Минералната вата е с достатъчна якост на натиск, за да понесе тежестта на по-горните слоеве на подвижната подова конструкция, като същевременно е достатъчно гъвкава, за да намали вибрациите, т.е. да абсорбира ударния шум, осигурявайки висококачествена звукова защита.

По протежение на стените се поставят отделителни периферни ленти от минералната вата. Те предотвратяват пренасянето на ударния шум от подовата конструкция към стената и по-нататък към останалите помещения. Плоскостите от минералната вата се полагат плътно една до друга. Върху тях се поставя PE или PVC фолио, с цел да предпази изолацията от навлажняване по време на следващия процес. Върху него се нанася слой армирана замазка (мин. дебелина 4 см) и накрая финално подово покритие по желание.

Минералната вата на плочи за подове от "Izocam" идеална за:

За изграждане на плаващи подове.

Отлични топлоизолационни свойства.

Пожарозащита.

Бърз и лесен монтаж.

Изолира звук и вибрации.

Гъвкава плоча, произведена от стъклена минерална вата, без покритие.

Размери: 60 см х 120 см.

Дебелина: 2,3 и 5 см. 

Плътност: 90 кг/м3 .

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Минерална вата за подове - TS EN 13162
Плътност ρ кг/м3 90 `+/- 10% -
Ширина b мм 600 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l мм 1200 `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d мм Различни дебелини T1 (**) TS EN 823
Покритие - - без покритие - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Стабилност на
размерите
- % max.1 - TS EN 1604
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана стойност
(10 °C)
λD W/mK 0,031 - TS EN 12667/12939
Максимална
работна температура
- °C 250 - TS EN 14706
Специфичен
топлинен капацитет
с kJ/(kg,K) 0,84 - EN 12524
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - 1 - TS EN 12086
Динамична
еластичност
Edyn kN/m2 0,80 - DIN 52214
Опаковка - - полиетилен - -