Заповядайте в нашите магазини:


 

Минерална вата на плочи за леки преградни стени "IZOCAM"

  • 1
  • 2


Специален продукт на "Izocam" от минерална вата на плочи за изолация на леки преградни стени от гипсокартон. Акустичната вата има уникални характеристики, осигурява топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита. Плочите от минерална вата стоят прави, без опора и не се свличат при монтаж.Ватата не губи свойствата с времето си. Не гние и има защита срещу насекоми и микроорганизми. Плочите може да се използват за пожарозащита във всички видове жилищни и обществени сгради- клас на реакция на огън А1- негорим материал.

Минералната вата на плочи "Izocam" идеална за изолация в следните случаи:

Леки сглобяеми преградни стени с метална или дървена подконструкция и гипсокартонени плоскости.

Топлоизолация и звукоизолация.

Пожарозащита.

Лесен монтаж.

Лек материал.

Размер на плочите: 0,60 x 1,20м.

Ватата се предлага в две плътности: 

  • 14 кг/м3, λD= 0,038 W/mK.
  •  18кг/м3, λD= 0,035 W/mK.

Звукоизолационни свойства на плочите при преградна стена на единична конструкция и един слой гипсокартон:

Ширина на  конструкцията

Гипсокартон

Изолация

Гипсокартон

Дебелина на стената

Индекс на звукоизолация Rw (C;Ctr)

Плочи за преградни стени

С изолация

Без изолация

mm

mm

mm

mm

mm

dB

50

1x12,5

50

1x12,5

75

1  42 (-3;-9)

2  34 (-1;-6)

75

1x15

75

1x15

105

46 (-3;-9)

39 (-2;-7)

100

1x15

100

1x15

130

47 (-3;-7)

39 (-2;-7)

Техническа карта на продукта:

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Минерална вата на плочи за преградни
стени - акустик
- TS EN 13162
Плътност ρ кг/м3 14, 18
`+/- 10% -
Ширина w мм 600 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l мм 1200 `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d мм 50, 75, 100 T1 (**) TS EN 823
Покритие - - без покритие - -
Реакция на огън - - А 1 - TS EN 13501-1
Стабилност на
размерите
- % max.1 - TS EN 1604
Максимална работна
температура
- °C 250 - TS EN 14706
Специфичен
топлинен капацитет
с kJ/(kg,K) 0,84 - EN 12524
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - 1 - TS EN 12086
Динамична
еластичност
Edyn kN/m2 0,80 - DIN 52214
Опаковка - - полиетилен - -