17 глобални цели за устойчиво развитие на ООН

Кои са най-големите проблеми, които имат хората днес? През 2015 година ООН прие 17 цели, които адресират всички основни човешки дейности и дават детайлен план за тяхната промяна с цел устойчиво развитие.

Като един от лидерите в изолационната индустрия, фирма “Izocam“ приема за изключително важна своята мисия при постигането на тези цели. Със своята дейност, “Izocam“ дава своя принос и подпомага постигането на следните 8 цели:

3. Добро здраве и благополучие;
7. Достъпна и чиста енергия;
8. Сигурна работа и икономически растеж;
9. Индустрия, иновации и инфраструктура;
11. Устойчиви градове и общности;
12. Отговорно потребление и производство;
13. Борба с климатичните промени;
17. Партньорства за целите.

Нов принос към изпълнението на тези задачи е промяната на опаковките на минералната вата, произвеждана от нашия партньор. При производството на новите опаковки се използва по-малко количество боя. Те са полупрозрачни и бели. Това води до намаляване на въглеродния отпечатък при производството на опаковки и показва грижата за околната среда и човешкото здраве. Увеличава се и видимостта на продуктите, вътре в опаковката. Това улеснява дейностите по съхранение и обработка на материалите. Новите опаковки се отличават с опростен дизайн и лесно четливи надписи.

Продуктите на “Izocam“ имат и “EUCEB“ сертификат, който се издава само на биопродукти, а биоразградимостта също е важна за целите на устойчивото развитие. Фирма “Izocam“ е един от първите производители на топлоизолации, на които е издаден такъв сертификат.

Можете да дадете своя личен принос за изпълнението на глобалните цели, като използвате продукти с тези опаковки.

Scroll to Top