Ден на околната среда

Всяка година на 5 юни светът отбелязва Деня на околната среда /World Environment Day/. Това е проява на Обединените нации за положителни действия, свързани с опазването на околната среда. Все повече правителствата по света разработват законодателствата си в насока към опазване на околната среда, а потребителите в развитите икономически страни изискват от доставчиците да докажат съответствие и добри практики по въпросите, свързани с опазването на околната среда.
Топлоизолацията е пряко свързана с опазването на околната среда, природата и икономията на енергия. Въпреки, че връзката между околната среда, енергийните проблеми и изолацията не е очевидна на пръв поглед, лесно може да се докаже, че съществува пряка връзка между тях.
Фирма Изокам, чийто изолации предлага нашата фирма, изпълнява своя дълг към обществото и работи за опазването на околната среда, разработва проекти на тази тема, извършва научноизследователска и развойна дейност за производство на екологични продукти, въвежда системи за управление в своите заводи и притежава декларации за екологичните продукти.
Продуктите от минерална и каменна вата притежават EPD декларация (Environmental Product Declaration / Декларация за екологичен продукт).
Тъй като глобалното затопляне е основна заплаха днес, енергийно ефективните сгради са по-важни от всякога за защита на природата и икономиката на страната. Ние не трябва да губим ресурси като природен газ и електричество, а трябва да ги използваме ефективно. Трябва да бъдем по-внимателни към използването на енергия в нашето ежедневие. Трябва да обмислим препоръките за икономия на енергия, като помислим какво можем да направим за нашите жилищни пространства чрез постоянни и дългосрочни решения.

Scroll to Top