Бизнес Парк София (БПС)

Обект: Бизнес парк София гр. София

Доставен материал: Доставени са декоративни пана от вата за окачени тавани. 

Бизнес Парк София се състои от 14 сгради, построени на площ 89 000 м².

Scroll to Top