Американски университет ”AUBG”

Обект: Американски университет “AUBG“ гр. Благоевград

Доставен материал: Aкустични пана за окачен таван. Акустичните пана за окачен таван модифицират акустиката на средата, предотвратяват ехото и поглъщат шума. Подходящи са за офиси, конферентни зали и училища.

Scroll to Top