Как да пестим енергия?

В последните години се отделя все по–голямо внимание и хората са все по–информирани за причините за глобалното затопляне, енергийните ресурси и възобновяемите енергийни източници, енергийната консумация, парниковия ефект, климатичните промени и други актуални въпроси.

Пестенето на енергия е важна тема, която трябва да бъде взета под внимание. Има мерки, които можем да предприемем дори, когато сградите, в които живеем не са енергийно ефективни. От нас зависи да предприемем мерки, в нашето ежедневие, които да доведат до по–ефективно използване на енергията и да бъдем по–внимателни към нашия начин на живот.

Предлагаме на Вашето внимание следните съвети:

  • При избор на топлоизолация, използвайте материали с максимална дебелина и добри топлоизолационни показатели. Дебелината на изолационния материал трябва да е съобразена с климатичните райони – това може да доведе до приблизително 50% икономия на енергия. По–голямата дебелина на материала подобрява значително комфорта на обитаване, като същевременно не повишава много разходите, направени за поставянето на топлоизолационния материал.
  • Изолацията на фасадата позволява температурата да се поддържа дългосрочно в желаните нива и премахва топлинните мостове. Външната топлоизолация също така предпазва фасадата на сградата, която е изложена на атмосферните влияния, от износване. Монтажът на фасадна изолация действа като щит.
  • Тъй като най–големите топлинни загуби са през покрива, трябва да започнете с неговата изолация. Поставянето на топлоизолация на покрива е не само необходима защита от студа и излишните разходи за отопление, но и защита от летните жеги.
  • Тръбите на отоплителната система трябва да бъдат изолирани с изолационни модули за тръби. Това предотвратява загубите по топлопреносната мрежа.
  • При избор на жилище винаги се интересувайте дали е поставена подходяща изолация.
  • Прозорците и вратите са отговорни за около 25% от топлинните загуби. Уплътняването на вратите и прозорците или монтиране на подходяща дограма ще намалят значително тези загуби.
  • Вместо да отваряте врати и прозорци, когато температурата в помещенията е прекалено висока, можете да намалите степента на мощност на радиаторите. Можете също така да монтирате вентили с термостат, които да спират циркулацията на водата в радиаторите при достигане на определена температура – това ще предпази помещението от прекалено затопляне.
  • Използвайте енергоспестяващи крушки и поставете сензор за движение пред входните врати.
  • Проверете какъв е класът на енергийна ефективност на уредите, които купувате. Сменете уредите с енергоспестяващи.

Scroll to Top