„Марица Олио” АД

Обект: „Марица Олио” АД Пазарджик

Доставен материал: Изолация на индустриални съоръжения с каменна вата на рула с покритие от рабицова мрежа.

Scroll to Top