Акустичен Комфорт

Акустичният комфорт на помещенията е все по-важен за хората в личния им живот, както и на тяхното работно място. Добър и приятен разговор в ресторант или в къщи, концерт в зала с подходящо разпределение и дифузия на звука, като както и обучение в тихи класни стаи с оптималната разбираемост на речта са примери, които показват как правилния акустичен дизайн на жилищните и обществените пространства може да повлияе на нашето ежедневие.
Контролът на акустичните характеристики на помещенията е много важен в следните видове сгради: училища, концертни зали, офиси и обществени пространства, болници, търговски площи, спортни зали.
Някои параметри влияят най-много на нашето възприятие за качеството на звука в жилищното или работното пространство. Това са: фоновия шум, времето за реверберация и хомогенността на разпределението на нивата на звуковото налягане.
Най-важните параметри, с които могат да се опишат акустичните характеристики на една стая са: времето за реверберация, еквивалентна абсорбционна площ, яснота, индекс на предаване на говор. Може би сред тези характеристики, времето за реверберация е с най-голяма важност. Най-добрите системи за намаляване на това време вземат предвид геометричните характеристики на помещението и порьозността на материалите, за да се увеличи звукопоглъщането и да се намалят нивата на звуковото налягане.
За да се проектира добре акустиката на затворено пространство, трябва да се вземат предвид всички изброени параметри.
Например, в конферентна зала а аудиторията може да възприема адекватно думите на лектора само, ако вътрешните повърхности на залата са проектирани така, че звукът да се разпространява ефективно.
Помещение с прекалено голяма ревебрерация ще повиши нивото на звуковото налягане прекалено много, а това ще повлияе върху разбираемостта на речта. Помещение с прекалено голяма поглъщане може да възпрепятства достигането на звука до всички слушатели.
Фирма Ди Трейд Груп предлага съвременни акустични решения и богата гама от материали, в зависимост от приоритетите на потребителите и сферата на приложение.
За да постигнете оптимален ефект се консултирате с нашите специалисти, които ще Ви предложат най-доброто решение.

Scroll to Top