Решението за постигане на най-висока енергийна ефективност: Мулти- комфортни сгради

Мулти–комфортните сгради предлагат максимален топлинен комфорт и висока енергийна ефективност. Концепцията за тези домове е насочена към биоклиматичния дизайн, отчитат се устойчиви, екологични, икономически и социални фактори.
Те предлагат перфектен акустичен и визуален комфорт, добър въздушен поток в помещенията, пожарозащита и безопасност, както и много гъвкави дизайнерски решения за интериора и екстериора. Целта им е да се спестят поне 90 % от използваната енергия.
Проектите за трансформация на градската среда създават добра възможност за бързо и безопасно обновяване на жилищата, които не са добре планирани и нямат добра изолация. Целта е да се постигне висока енергийна ефективност и здравословна околна среда. Изграждането на нови сгради, които имат топло и звукоизолация, предлагат висока енергийна ефективност и осигуряват пожарна безопасност, ще намалят консумацията на енергия.
Мулти–комфортните сгради се борят и със шумовото замърсяване. Мерките, които трябва да се предприемат, за да се избегне стреса, причинен от шума на града, включват отстраняването му от жизнената и работна среда, където хората прекарват голяма част от своето време. В развитите градове хората прекарват 90% от времето си на закрито.
Постигането на желаната тишина в тези зони изисква правилната изолация, с подходящи материали върху вътрешните стени, в преградните стени и между етажите, както и добра фасадна изолация. Каменната и минералната вата на “Izocam”, които са ефективни при създаването на “тихи градове”, осигуряват сигурни решения за звукоизолация със своите звукопоглъщащи свойства.

Връзката между изолацията и човешкото здраве
Фокусирайки се върху значението на изолацията в областта на енергийната ефективност, топло- и звукоизолацията и противопожарната безопасност, важен е и факта, че хората, живеещи в неизолирани или неправилно изолирани сгради, имат здравни проблеми и икономически проблеми поради прекомерна загуба на топлина, шум и липсата на противопожарна безопасност.
За да се постигне желания ефект, сградите не трябва да се проектират само въз основа на разходите за строителство, а също и на разходите за тяхната експлоатация през годините, като се подчертава, че животът в добре изолирани сгради има положителен ефект върху човешкото здраве.
• Стойността на комфорта на жилище, къща или стая се определя от деликатния баланс между човека и климата на помещението. Съхраняването на баланса между хората и околната среда е дори по-важно от температурата на въздуха в помещенията;
• Студената външна стена нарушава този баланс и подобно на прозорците, намалява стайната температура. Студеният въздух, който идва през студените стени и прозорци създава неприятна за среда за живеене и може да доведе до различни заболявания.
• Образуването на конденз, който се получава в лошо отоплени, неизолирани или неправилно изолирани сгради. Кондензът е причината външните структурни елементи да са влажни, намалявайки тяхната ефективност на запазване на топлината и предизвиквайки миризма. Влажността, мухълът и миризмата, които са вредни за човешкото здраве, могат да бъдат предотвратени чрез правилната изолация, която може да постигне забележително повишаване на температурата на повърхността на външните структурни елементи.
• Необичайни ситуации се наблюдават и през лятото поради недостатъчна топлоизолация. Стените, обърнати на юг или запад, съхраняват значително количество от топлината, излъчвана от слънцето. Ако външната стена няма качествен топлоизолационен слой, значителна част от тази топлинна маса влиза в стаята зад външната стена, като повишава температурата до непоносими нива. Това ще увеличи разходите за охлаждане и ще увеличи консумираната енергия.
Една добре изолирана сграда изпълнява отлично своите функции. Ако трябва да вземем предвид разходите за използване на сградата, както и разходите за изграждане, става ясно, че възвръщаемостта на инвестициите в изолацията е значителна.

Scroll to Top