Изолация с XPS за Вашият дом

Днес, когато едни от основните цели са устойчивост и енергийна ефективност, правилното използване на изолацията става все по-важно от всякога. Има много различни начини за изолиране на сгради, съществуват и десетки видове изолационни материали. Днес ще се спрем върху екструдирания пенополистирол. Материалът, предлаган от нашата фирма е с розов цвят и с търговско наименование Фомборд. Произвежда се от фирма Izocam.

Фомбордът се предлага във вид на плочи с различна дебелина и плътност. Повърхността може да е гладка или грапава. Материалът е и с различна якост на натиск, в зависимост от предназначението.

Качество на производство

Произвежда се в заводите на Izocam, които притежават системата за управление на качеството ISO 9001, Системата за управление на околната среда ISO 14001, Системита за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 и сертификатите за управление на енергията ISO 50001, издадени от Bureau Veritas;

Отлични якостни характеристики

Материалът има висока якост на натиск. Тя се изисква, ако материалът се полага при: плоски покриви, бетонови подове, фундаменти и др.;

Отлични топлоизолационни свойства

Материалът притежава отлични топлоизолационни слойства. Декларираната топлопроводимост на материала е λ ≤ 0,035 W / mK (при 10˚C);

Затворена клетъчна структура

Фомборд е със 100 % затворена клетъчна структура, която отблъсква водата. Материалът няма капилярно поглъщане. Коефициентът на устойчивост на дифузия на водните пари е μ = 90 – 100;

Лесен монтаж

Материалът е лек, лесно се транспортира, реже и монтира. Той е устойчив на гниене, няма мирис и не дразни кожата;

Клас реакция на огън

Класът на реакция на огън е Е по TS EN 13501-1.

Подробна информация за приложението на материала, начините на монтаж и цени, можете да получите от нашите специалисти.

Scroll to Top