Енергийна ефективност. Пътят напред!

Напоследък все по – често се говори за енергийна ефективност и не случайно това се превръща в един от преоритетите на  Министерството на икономиката и енергетиката на Република България за периода 2014 – 2020г. Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели установяването на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед осигуряване постигането до 2020 г. на целта за 20% спестяване на първична енергия, и създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност и след това.

На семинара под надслов  „Енергийно ефективно проектиране: Пътят напред!“ организиран от „ Ди Трейд “на 01.10.2015 г. в семинарната зала на хотел “Radisson”, Dr. Kemal Gani Bayraktar –  технически маркетинг мениджър на турския лидер в производството на изолационни материали – фирма “IZOCAM” позовавайки се на Националния  план за действие за енергийна ефективност на Министерството на икономиката и енергетиката на Р България представи богатата си гама от материали за топло, звукоизолация и пожарозащита. 

Процесът на регулиране на техническите нормативни изисквания, свързани с проектирането на топлоизолацията на сгради и на техническите сградни инсталации, както и с характеристиките на влаганите строителни продукти, започва в началото на 60-те години на миналия век. До 1999 г. енергийните изисквания към сградите постоянно се актуализират и подобряват. През 2004 г. със ЗЕЕ и с подзаконовите нормативни актове за енергийна ефективност се въвежда Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите и се поставя ново начало в развитието на националните изисквания чрез определяне на интегрирани енергийни характеристики и разглеждане на сградите като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на: сградни ограждащи конструкции и елементи; системи за поддържане на параметрите на микроклимата; вътрешни източници на топлина; обитатели и климатични условия. В отговор на развитието на нормативните изисквания към ограждащите конструкции, които в новата концепция за годишен разход на енергия са един от елементите на топлинния и енергиен баланс на сградата”IZOCAM” предлагат фасадни решения, покривна изолация и изолация за под от най – висок клас. Цялата продуктова гама на “IZOCAM” се предлага от „Ди Трейд“ вече 10 години и е предпочитан избор на потребителите, които предпочитат да инвестират днес, за да спестят утре.

Scroll to Top