Нови биоразградими опаковки от “Izocam“

Като един от лидерите в изолационната индустрия, фирма ”Izocam” приема за изключително важна своята мисия при постигането на 17-те цели за глобално развитие на ООН. Със своята дейност, ”Izocam” дава своя принос и подпомага постигането на следните 8 цели:

  • Добро здраве и благополучие;
  • Достъпна и чиста енергия;
  • Сигурна работа и икономически растеж;
  • Индустрия, иновации и инфраструктура;
  • Устойчиви градове и общности;
  • Отговорно потребление и производство;
  • Борба с климатичните промени;
  • Партньорства за целите.

Нов принос към изпълнението на тези задачи е промяната на опаковките на каменна вата, произвеждана от нашия партньор. При производството на новите опаковки от ново поколение се използва по-малко количество боя. Те са полупрозрачни и бели, с преконфигуриране на размерите и използваните материали. Това води до намаляване на въглеродния отпечатък при производството на опаковки и показва грижата за околната среда и човешкото здраве. Увеличава се и видимостта на продуктите, вътре в опаковката. Това улеснява дейностите по съхранение и обработка на материалите. Подобно на наскоро обновените опаковки на стъклената вата, новите опаковки се отличават с опростен дизайн и лесно четливи надписи.

Продуктите на ”Izocam” имат и ”EUCEB” сертификат, който се издава само на биопродукти, а биоразградимостта също е важна за целите на устойчивото развитие. Фирма ”Izocam” е един от първите производители на топлоизолации, на които е издаден такъв сертификат.

Можете да дадете своя личен принос за изпълнението на глобалните цели, като използвате продукти с тези опаковки.

Scroll to Top