”Optiflex” нов продукт от лидера в изолационния сектор от ”Izocam”

За нас е удоволствие да представим новата еластомерна гума, с търговско наименование “Optiflex“, производство на фирма “Izocam“. Материалът е разработен, за да задоволи новите, променящи се нужди на пазара. Предлага по-добра топлоизолация и контрол на конденза. Продуктът е с отлично качество на конкурентна цена.

“Izocam Optiflex“ се предлага в два варианта: готови модули за изолация на тръби и изолация на рула. Той е със затворена клетъчна структура и се използва за изолация на климатични, отоплителни и охладителни системи. Модулите за тръби са с диаметър от ф6 до ф114 и дебелина на изолацията 6, 9, 13, 19 и 25 мм. Изолацията на рула е със следните дебелини: 6, 9, 13, 19, 25 и 32 мм. Рулата се произвеждат без покритие, с покритие от алуминиево фолио или самозалепващо покритие. Материалът е еластичен и се монтира лесно и бързо.

“Izocam Optiflex“  е екологично чист продукт и не съдържа CFC. Борбата срещу климатичните промени и ограничаването на потреблението на енергия са целите, които налагат създаването на иновативни изолационни материали. Поставянето на изолация играе важна роля за намаляване на въглеродните емисии и за опазването на околната среда, ефективното потребление на енергия. Сградите и системите, които са изолирани с подходящите материали и с подходяща дебелина на изолацията, са най-голямата стъпка към енергоспестяване.

“Izocam Optiflex“  има добра топлопроводимост – 0,034 W/mK при 0°C и може да се прилага в диапазон от -50 до 105°C.

Scroll to Top