Международен ден за борба срещу шума

Всяка година, в последната сряда на месец април се чества Международният ден за борба срещу шума. Целта е да се поощрят хората да предприемат мерки срещу вредния шум в средата, в която живеят, работят и почиват. Чуването на нежелани шумове може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, включително увреждане на слуха, стрес, нарушения на съня, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Шумът се проявява под различни форми. Това може да е шумът от затварянето на съседската врата, от задръстването на булеварда или от ремонти и строителство в квартала. Ако стените не са изолирани с подходящи материали – можете лесно да чуете своите съседи и да се наруши неприкосновеността на личния ви живот. Фирма „ДИ ТРЕЙД ГРУП“ ООД предлага съвременни, иновативни решения за подобряване на звукоизолацията на съществуващи сгради и редуциране на проблемите, създадени от шума.

Как да се справим с шума и как да го избегнем?
Оставете колата и се разходете пеша, карайте колело или използвайте градският транспорт;
Говорете по-тихо, намалете звука на радиото и телевизора;
Шофирайте със съобразена скорост в населените места, не форсирайте колата и не използвайте клаксон;
Информирайте се за нивото на шума, излъчван от битовите уреди;
Стойте далече от шумни заведения, излезте на разходка в планината;
Изолирайте жилището си със съвременни материали и покрития със шумоизолационни свойства.

Звукоизолацията на дома е необходимост, а не лукс …
Въпреки, че топлоизолацията е първият вид изолация, за която хората се замислят, шумоизолацията също не трябва да се пренебрегва. Звукоизолацията помага да се сведе до минимум неблагоприятното въздействие на шума, по същият начин, по който топлоизолацията намалява вашите сметки.
Звукоизолацията в жилищни сгради е сериозен проблем, защото в по-голямата си част от тях не са взети необходимите мерки при строителството.

Видовете шум, които се създават в една сграда се делят на три основни вида:

Въздушен шум
Звуци, които се генерират и разпространяват по въздуха се наричат въздушно породен шум. Типични източници на въздушни звуци са човешката реч, музикалните уредби, телевизорите, музикалните инструменти и др.  Изолацията от въздушен шум може да стане по два основни начина – чрез еднослойни и многослойни конструкции. Еднослойна е конструкцията, състояща се от еднороден слой или плътно прилепнал към него втори слой (например стена и мазилка). Звукоизолацията на такива прегради зависи от масата им, като в областта на ниските честоти тя е по слаба, като има една честота наречена “честота на вълновото съвпадение”, при която е минимална. Законът на масата гласи, че при увеличаване на масата два пъти звукоизолацията се подобрява с 6 db. Многослойни са конструкциите, които се състоят от два или повече несвързани помежду си слоя. При тях звукоизолацията е на базата на система маса-ресор-маса, при което се получава механичен еквивалент на нискочестотен филтър. Колкото по-ниска е честотата на настройка на този филтър, толкова по-добра е звукоизолацията при средните и високи честоти. Фирма Ди Трейд Груп ООД предлага разработени системи за звукоизолация на стени, производство на италианската фирма “Isolgomma”. За да направите най-правилния избор можете да се консултирате с нашите специалисти.

Ударен шум
Наред с мерките за изолация срещу въздушния шум, трябва да се направи изолация и срещу преминаването на ударния шум. Той се поражда при удар между два твърди предмета, например при ходене с обувки на висок ток върху дъсчен или покрит с плочки под, при подскачане, по-буйни танци или игра на деца, изпускане на различни предмети, влачене на маси и столове, и т.н. Звукоизолирането на подовите конструкции от ударен шум не може да се постигне само с увеличаване на масата им. Най-ефикасно увеличаване на звукозаглушителната способност на подовите конструкции се постига, като над носещата плоча се постави междинен амортисьорен пласт от меки подложки или насипни материали. Фирма Ди Трейд Груп ООД предлага специална гама каучукови продукти, производство на италианската фирма “Isolgomma”. Те са разделени в няколко серии според тяхното приложение: под мокет и синтетични настилки, под дървени настилки, под керамични и каменни настилки или под плаващи подове.
За да направите най-правилния избор можете да се консултирате с нашите специалисти.

Структурно обособени шум
Структурният шум в сградите е в резултат от действието на различни машини, сградни инсталации, асансьори и др. Изолацията на всеки структурен шум изисква индивидуално решение. Консултирайте се с нас, за да откриете решението на своя проблем.

Scroll to Top