Медодобивен Комбинат “Елаците-Мед” АД

Обект: Медодобивен комбинат ”Елаците-Мед”с. Мирково

Доставен материал: Изолация за тръби от минерална вата и доставка на каменна вата на плочи.

Scroll to Top